Προσφέροντας βοήθεια.. στον εαυτό μου

2021-07-02

Προσφέροντας βοήθεια.. στον εαυτό μου τελικά!

Για να βοηθήσω κάποιο που υποφέρει και έχει πρόβλημα δεν έχει τόση σημασία τι κάνω γι' αυτό. Πιο σημαντικό είναι τελικά η αυτοπραγμάτωση και η ωρίμανσή μου. Αντί να ελέγχω τις πράξεις του ας προσπαθήσω να αλλάξω τις δικές μου αντιδράσεις με την κατανόηση και την ενημέρωση.

Ας αλλάξω τις αρνητικές σκέψεις μου σε θετικές, τον φόβο σε πίστη, την περιφροσύνη για ό,τι κάνει σε σεβασμό του δυναμικού που υπάρχει μέσα του, την εχθρότητα σε κατανόηση, τη χειραγώγηση και την υπερπρoστασία σε απαγκίστρωση με αγάπη.

Ας μην προσπαθώ να τον διαμορφώσω να τον κάνω ένα πρότυπο, αλλά ας του δώσω την ευκαιρία να επιλέξει το δικό του πεπρωμένο- όποια και αν είναι η επιλογή του.

Ας αλλάξω την τάση μου να κυριαρχώ σε τακτική ενθάρρυνση , τον πανικό μου σε γαλήνη, το τέλμα της απελπισίας σε ενεργητικότητα για την προσωπική μου ανάπτυξη, την αυτό-δικαίωση σε αυτό-γνωσία .

Η αυτό-λύπηση παρεμποδίζει την αποτελεσματική δράση. Όσο πιo πολύ παραμείνω εκεί, τόσο περισσότερο εξακολουθώ να πιστεύω ότι η απάντηση στο πρόβλημα μου είναι η αλλαγή των άλλων και της κοινωνίας και όχι του εαυτού μου. Έτσι χάνω πραγματικά την κάθε ελπίδα.

Εξαντλούμαι όταν την ενέργεια μου την σπαταλώ γυροφέρνοντας διαρκώς στο μυαλό μου το παρελθόν με τις ενοχές του ή όταν προσπαθώ να σχεδιάσω τον τρόπο διαφυγής για ό,τι πιθανόν μου συμβεί στο μέλλον που ακόμη δεν έχει έρθει. Με το να φαντάζομαι το μέλλον παραμένοντας μετέωρη και ανησυχώντας γι' αυτό νοιώθοντας φόβο για πράγματα που μπορεί να έρθουν μπορεί όμως και όχι, σπαταλώ όλη μου την ενέργεια και είμαι ανήμπορη να ζήσω το σήμερα.

Κι όμως, να χω το σήμερα είναι ο μόνος τρόπος ζωής. Δεν θα κάνω σκέψεις για τις μελλοντικές ενέργειες των άλλων, προβλέποντας ότι αυτοί θα γίνουν χειρότεροι ή καλύτεροι, όσο καιρό η κατάσταση αυτή θα συνεχίζεται, γιατί αυτές οι προβλέψεις δεν είναι παρά δικά μου δημιουργήματα. .

Θα αγαπώ και θα αφήνω.

Όλοι οι άνθρωποι συνεχώς αλλάζουν. Εάν προσπαθήσω να τους κρίνω με βάση αυτά που γνωρίζω γι' αυτούς, σίγουρα θα πέσω έξω, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζω. θα δώσω στους άλλους πίστωση χρόνου για να προσπαθήσουν να αναπτυχθούν και να καταφέρουν πράγματα που και οι ίδιοι σήμερα αγνοούν ότι είναι σε θέση να κατορθώσουν.

Κι εγώ αλλάζω συνεχώς. Αν το θελήσω μπορώ να κάνω αυτήν την αλλαγή δημιουργική και εποικοδομητική.

Μόνο του εαυτό μου μπορώ να αλλάξω τους άλλους μπορώ απλώς να τους αγαπώ.